Teorii na drugosta: komparativna knizevnost (Theories of Otherness and Comparative Literature).

TitleTeorii na drugosta: komparativna knizevnost (Theories of Otherness and Comparative Literature).
Publication TypeBook
Year of Publication2007
AuthorsTötösy de Zepetnek, Steven
TranslatorSonja, Stojmenska-Elzeser
EditionSonja Stojmenska-Elzeser
Number of Pages319-325