Contains the keyword crisis of comparative literature

Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Eds. Darko Dolinar, and Marko Juvan. Vol. 10. Studia litteraria, 10. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. Abstract
Virk, Tomo Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled. Eds. Darko Dolinar, and Marko Juvan. Studia litteraria. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Abstract