Contains the keyword centre-periphery

Juvan, Marko. Ideologije primerjalne književnosti: perspektive metropol in periferij." Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Eds. Darko Dolinar, and Marko Juvan. Studia litteraria. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. 57-91. Abstract