Contains the keyword historical novel

Bemong, Nele. Alessandro Manzoni and the Historical Novel in the Low Countries: Influence and Reception of a European Icon in the Genre." Manzoni and the Historical Novel / Manzoni e il romanzo storico. Vol. 17. Literary Criticism Series, 17. New York - Ottawa - Toronto: Legas Publishing, 2009. 131-150. Abstract  Download: nele_bemong_-_manzoni.pdf (252.57 KB)
Bemong, Nele. Vader, ik zal uw knaapje zijn. Genoveva van Brabants omgang met haar symbolische tekort'." Een wijf is een wijf. Mannen en vrouwen bij Stijn Streuvels. Jaarboek XIII van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt: Lannoo, 2008. 93-117. Abstract  Download: nele_bemong_-_streuvelsjaarboek.pdf (95.06 KB)