Contains the keyword legend of Genoveva

Bemong, Nele. Vader, ik zal uw knaapje zijn. Genoveva van Brabants omgang met haar symbolische tekort'." Een wijf is een wijf. Mannen en vrouwen bij Stijn Streuvels. Jaarboek XIII van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt: Lannoo, 2008. 93-117. Abstract  Download: nele_bemong_-_streuvelsjaarboek.pdf (95.06 KB)