10th International Conference of the EACL “National Literatures and Comparative Literary Research”

City: 
Tartu
Country: 
Estonia
Organizer: 
Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsioon (EVKA) / Estonian Association of Comparative Literature (EACL)
Closing date for submissions: 
30 April, 2013
Event dates: 
22.09.2013 - 25.09.2013
Contact: 
EVKA, Tartu Ülikool, maailmakirjanduse õppetool, Ülikooli 17-403, Tartu 51014, EESTI EACL, Tartu University, Comparative Literature, Ülikooli 17-403, TARTU 51014, ESTONIA Tel. (+372) 7 375-350, 375-319 Fax. (+372) 7 375-350; E-mail: talvet@ut.ee, juri.talvet@gmail.com

ENGLISH >>

Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsioon (EVKA) / Estonian Association of Comparative Literature (EACL)

 

EVKA X RAHVUSVAHELINE KONVERENTS / 10th INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE EACL

Rahvuskirjandused ja võrdlev kirjandusuurimine ” / National Literatures and Comparative Literary Research”

 

Tartu Ülikool, Tartu, 22. – 25. september 2013

Tartu University, Tartu, Estonia, 22 to 25 September 2013

 

EVKA, Tartu Ülikool, maailmakirjanduse õppetool, Ülikooli 17-403, Tartu 51014, EESTI

EACL, Tartu University, Comparative Literature, Ülikooli 17-403, TARTU 51014, ESTONIA

Tel. (+372) 7 375-350, 375-319

Fax. (+372) 7 375-350;

E-mail: talvet@ut.ee,  

 

Korraldav toimkond/Organizing Committee: Jüri Talvet (esimees/chairman), Arne Merilai, Sirje Kiin, Marina Grishakova, Liina Lukas, Katre Talviste, Lauri Pilter, Kersti Unt, Jaak Tomberg, Marja Unt, Pilvi Rajamäe.

 

 

Konverentsi sponsorid/Sponsored by

 

Eesti Kultuurkapital / Estonian Cultural Endowment

 

Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide osakond /Institute of Cultural Sciences and Arts of Tartu University

 

EVKA 10. rahvusvaheline konverents “Rahvuskirjandused ja võrdlev kirjandusuurimine” seab tähelepanu keskpunkti rahvuskirjandused võrdleva kirjandusteaduse uurimisobjektina nii minevikus kui ka tänapäeval. Võrdlev kirjandusuurimine hakkas levima eeskätt Ida- ja Kesk-Euroopast 19. sajandi lõpupoole. Kogu oma arengu vältel on võrdlev kirjandusuurimine küllaltki keeruliselt suhestunud rahvusliku kirjandusuurimisega. Pikka aega on välismaiste kirjanduste uurijaid ja rahvuskirjandusele pühendunud õpetlasi eraldanud kunstlik piiririba. Kuigi uusim kirjandusteooria on loonud ühenduskohti rahvuskirjanduste ja välismaiste kirjanduste uurimise vahel, ei ole omavaheline eraldatus kaugeltki ületatud tänase päevani.

 

Konverentsi ettekannetest ja diskussioonidest oodatakse vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Missugune on (olnud) võrdleva kirjandusteaduse asend rahvuskirjanduse uurimise suhtes maailma erinevates kultuuripiirkondades, läänes ja idas, suurtes ja väikestes kultuurides? Kas ”oma” on piisavalt suhestatud kirjandusprotsessiga rahvuskultuurist ja rahvuslikust keelealast väljaspool? Kui ei, mis on selle põhjused? Mis on olnud võrdleva kirjandusteaduse panus rahvuskirjanduse kaanoni kriitilisel läbivaatusel ja kas sel üldse on olnud mingit kaalu rahvuskultuuris? Missugune võiks olla võrdleva kirjandusuurimise ja rahvusliku kirjanduse uurimise ideaalne vahekord ? Mis võiks olla kirjanduse mitmekülgse uurimise ideaalne institutsionaalne mudel XXI sajandi maailma ülikoolides?

  • Mis on võrdleva kirjandusuurimise peaväljakutsed XXI sajandil? Kuidas mõjutab keeletegur võrdlevat kirjandusuurimist ja rahvuskirjanduste uurimist? Missugused on erinevused võrdleva kirjandusteaduse asendis suurtes ja väikestes kultuurides?

Kas võrdlev kirjandusuurimine on piisavalt panustanud maailmakirjanduse retseptsiooni, sealhulgas tõlkelise retseptsiooni uurimisse? Kui ei, mis on selle juures olnud peamised takistused?

  • Kas rahvuskirjanduste senisest õiglasemat esindatust maailmakirjanduse kaanonis saab suunata rahvuskirjanduse ”seest”? Mis tingimustel? Mis on rahvusvahelise ja rahvusliku võrdleva kirjandusteaduse roll maailmakirjanduse kaanoni mõjutamises, sh keskuste ja perifeeria tasakaalustamises, kaanoni hoidmises avatuna? Kuidas suhestuvad selles protsessis akadeemiline kirjandusteadus ja (ajakirjanduslik) kirjanduskriitika?

  • Kas võib täheldada mingeid olulisi muudatusi võrdleva kirjandusuurimise asendis teie kodupiirkonna ülikoolides? Missugused poliitilis-ideoloogilised tegurid tulevad arvesse rahvuskirjanduse uurimise ja võrdleva kirjandusteaduse vahekorra kujunemises ühes või teises kultuuris?

  • Konverentsile oodatakse eeskätt ettekandeid, milles rahvuskirjanduse nähtusi vaadeldakse võrdlev-uurimuslikus perspektiivis, kultuuridevaheliste protsesside kontekstis.

 

The 10th International Conference of the EACL “National Literatures and Comparative Literary Research” will focus on national literatures as the object of comparative literary research in the past and in the present. Comparative literary research started to develop above all from Eastern and Central Europe towards the end of the 19th century. In all the history of its development its relationship with the nationally orientated literary research has been fairly complicated. For a long period, the researchers of foreign literatures and national literature have been separated by an artificial border. Although the newest literary theory has inspired points of contact between the research of one’s “own” literature and foreign literatures, the mutual separation has by far not been overcome.

 

The conference papers and academic discussion are expected to provide answers to the following questions:

 

  • What position comparative literary research has (had) as regards the research of national literature in different cultural regions, in the West and in the East, in great and small cultures? Has one’s “own” been sufficiently related to literary process outside a national culture and a national linguistic area? If not, what has been its background? What has been the contribution of comparative literary scholarship to a critical revision of the canon of a national literature and has it at all had any weight in a national culture? What could be the ideal relationship between comparative literary research and the research of a national literature? What could be the ideal institutional model for many-sided research of literature at the 21-st century world universities?

  • What are the main challenges of comparative literary research in the 21st century? How does the language factor influence comparative literary research and the research of national literatures? What are the differences in the position of comparative literature in big and small cultures? Has comparative literature contributed sufficiently to the research of the reception of world literature, including translation reception, in your home area of culture? If not, what have been the main obstacles?

  • Can a more just representation of national literatures in the canon of world literature be achieved from inside a national culture? In what conditions? What part does international comparative literary research have in influencing the canon of world literature, resp. balancing centers and peripheries? How interrelated are academic literary scholarship and literary criticism (in public media) in this process?

  • Have there been any significant changes during the past half century in the position of comparative literary research at your home area universities? What political and ideological factors have (had) their say in the formation of the interrelation of comparative literary research and the research of a national literature?

  • Papers (re)viewing phenomena of national literature comparatively, in wider intercultural contexts, are especially welcome to our conference.

 

Konverentsi peamine töökeel on inglise keel, kuid ettekandeid võib teha ka prantsuse, hispaania ja saksa keeles. Sel juhul tuleb esitada (hiljemalt 1. septembriks 2013) ettekande ingliskeelne kokkuvõte (1-2 lk), mis kuulajaile laiali jagatakse. Konverentsi ettekandeid kohapeal ei tõlgita.

Konverentsi ettekande ülemkestus on 20 minutit. Konverentsi osavõtuavaldus tuleb saata korraldavale toimkonnale hiljemalt 30. aprilliks 2013. See peab sisaldama ettekande lõpliku pealkirja, andmed ettekandja kohta ja ettekande lühikirjelduse (200 – 300 sõna). Konverentsi ettekanded avaldatakse EVKA rahvusvahelise aastakirja “Interlitteraria” erinumbris (19, 2014).

22 september on osavõtjate saabumise päev. Konverentsi esimese tööpäeva 23. septembri õhtul toimub konverentsi pidulik avamine, kus ühtlasi esitletakse “Interlitteraria” uut numbrit (18, 2013). Konverentsi tööpäevad on 23., 24. ja 25. september 2013.

 

 

The main working language of the conference will be English but papers can also be presented in French, Spanish and German. In the latter cases, a summary of one to two pages in English should be mailed to the organizers by Sept 1, 2013. The summary will be made available to the participants during the conference. There will be no translation of the papers at the conference.

The deadline for submitting the application form, containing the final title of a 20-minute paper and a 200 – 300 word abstract, is April 30, 2013. All participants who have returned their application form on time and whose abstract has been accepted will receive an official invitation to the conference issued by the University of Tartu. The papers of the conference will be published in the monographic number of the annual journal of the EACL, Interlitteraria (19, 2014).

The conference fee is 50 Euros, payable to the Chairwoman of the ECLA, Mrs. Kersti Unt, at the registration of the conference. The registration fee will cover lunches provided for the participants during the conference (Sept 23, 24, 25). As a rule, it is expected that the participants themselves pay for their accommodation in Tartu. Only exceptionally, organizers may consider covering, entirely or partly, the accommodation costs of participants who come from countries with hard currency difficulties. Organizers will gladly assist with reservations (the prices vary from 25 to 80 Euros per night).

For conference participants from other countries, there will be a guided walking tour in Tartu in the afternoon of the day of arrival.

Efforts will be made by the organizers to meet the participants from foreign countries at the Airport or the Passengers’ Port of Tallinn and to assist with the transfer to Tartu (2.5 hours by bus) where they will be met at the bus or railway station. In any event, it is also not too expensive to take a taxi from the Tallinn Airport or Tallinn Passengers’ Port to the coach station.

Participants from a number of countries (USA, Canada, most European countries, etc) can enter Estonia without a visa. We advise the participants from more distant countries (in Asia, Latin-America, Africa), in case there is no Estonian embassy or consular office in their native country, to obtain the Estonian visa either from some of the neighbouring countries or from the Estonian embassy in Stockholm, Helsinki or Copenhagen, on the way to Estonia. Unfortunately, the Estonian visa cannot be obtained upon crossing the border of Estonia.

For the weather conditions in Tartu, look in Google at: http://ilm.ee

 

The official opening dinner of the Conference, with the presentation of “Interlitteraria” 18, 2013, will take place in the evening of Sept. 23. The full working days of the conference are Sept. 23, 24 and 25, 2013.

Please e-mail to Prof. Jüri Talvet , or , or send the application form via regular mail to Prof. Jüri Talvet, Department of Comparative Literature, Tartu University, Ülikooli 17-403, Tartu 51014, Estonia.


 

10th International Conference of the EACL

“World Literature and National Literatures”

Tartu University, Sept. 22 - 25, 2013

 

Application Form

 

 

 

First name(s): Surname:

 

Full address, (including telephone, fax and E-mail):

 

 

 

Institutional affiliation:

 

Position title(s):

 

Title of the conference paper:

 

 

A short abstract of the paper (200-300 words):

 

 

 

 

 

Date

 

Signature:

AttachmentSize
10internatconference1.rtf96.38 KB