Ms. Iosefina Blazsani-Batto Ph.D.

Title prefix: 
Ms.
First name: 
Iosefina
Family name: 
Blazsani-Batto
Title postfix: 
Ph.D.
Country: 
Romania
Institution: 
Association of Romanian Literature Teachers
Department: 
Reading Clubs
Languages: 
Enghish, Spanish, French, Romanian
Teaching areas: 

Romanian Literature

Comparative Literature

Communication Skills

Research areas: 

Comparative Literature

Romanian Literature

Folklore

Cultural Antropology

Literacy

Member of professional associations:

ANPRO (Association of Romanian Literature Teachers), Romania, since 2003

IRA (international Reading Association), USA, since 2006

ALSDGC (Reading and Writing for Critical Thinking Association), Romanian association affiliated to IRA, since 2007

Conferences: 
International 28-31 iulie 2008, 22nd World Congress on Reading: Reading in a Diverse World, San Jose, Costa Rica, cu lucrarea Leisure Reading – a Pilot Project in Romanian Schools 8-10 mai 2008, Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, Perspective europene, Sectiunea Didactica, ediţia a XVIII-a, Cluj-Napoca, organizat de Societatea Culturală „Lucian Blaga”, cu lucrarea intitulată Lucian Blaga – cititor inocent versus cititor avizat. 24-25 ian. 2008, Leadership Workshop, organizat de International Reading Association - the European Committee IDEC - the Eurasian Committee IDEAC, Cluj-Napoca, in colaborare cu UBB Cluj-Napoca. 23 ian. 2008, Workshop Bologna Reform in Teacher Education and Reading and Writing for Critical Thinking, organizat de RWCT Romania, UBB Cluj-Napoca, in colaborare cu IDEC (European Committee of International Reading Association).  14-20 august 2007, 6th International Conference of PhD Students, Miskolc, Ungaria, cu lucrarea Summer Solstice in Mircea Eliade’s Forbbiden Forest. 5-8 august 2007, 15th European Conference on Reading, Berlin, Germania, cu lucrarea Critical Thinking in Developing Reading Skills. 3-5 mai 2007, Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XVII-a, organizat de Societatea Culturală „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, cu lucrarea intitulată Lucian Blaga-lecturi inocente.  19-21 feb 2007,  Reading AdVentures. Perspectives on Reading and the Culture of the Book, Jerulasem, Israel, cu lucrarea Critical thinking and Reading for Pleasure. 26-27 oct. 2006, Conferinţa intenaţională „Cultură, dezvoltare, identitate. Perspective actuale”, organizată de Facultatea de Şiinţe Socio-umane, Universitatea din Oradea, cu lucrarea Dimensiuni ale culturii organizaţionale şi forme de manifestare în organizaţiile şcolare 7-10 august 2006, 21st World Congress on Reading, Budapest, Hungary, organizat de International Reading Association Hungarion Reading Association, cu sprijinul International Development in Europe Commitee.  25-27 mai 2006, Sesiunea intenaţională de comunicări ştiinţifice „Modern şi post modern în ştiinţele educaţiei”, organizată de Facultatea de Şiinţe Socio-umane, Universitatea din Oradea şi DPPPD Oradea, cu lucrarea Diagnoză – prognoză – decizie în managementul educaţional 4-6 mai 2006, Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XVI-a, organizat de Societatea Culturală „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, cu lucrarea intitulată Lucian Blaga-lecturi inocente. 4-7 august 2005, Simpozionul naţional cu participare internaţională „Patrimoniul rural şi problemele sale actuale”, Surdeşti, Maramureş.14-20 august 2005, 5th International Conference of PhD Students, Miskolc, Ungaria, cu lucrarile Myth – Theoretical Statements Used in Critical si Critical Thinking in Developing Reading Skills 5-8 mai 2005, Congresul internaţional Predarea de calitate pentru învăţarea de calitate: educaţia pentru gândirea critică, organizat de Centrul de Pedagogie şi Metodică Universitară din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca în parteneriat cu Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice, Romania, cu lucrarea Lectura pentru dezvoltarea competenţelor de gândire critică, tema vizată fiind Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice  5-7 mai 2005, Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XV-a (110 ani de la naşterea lui Lucian Blaga), organizat de Societatea Culturală „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, cu lucrarea intitulată „Gândire mitică şi magică” în textul literar. Ipostaze interpretative în Nopţile de Sânziene.   National 16-17 mai 2008, Sesiunea de comunicări ştiinţifice din cadrul Festivalului National „Romul Ladea”, Cluj-Napoca, cu lucrarea Scriitorul – omul de lângă noi. 7-9 dec. 2007, Simpozionul Naţional de Didactică a Limbii şi literaturii române (Evaluarea competenţei de comunicare şi a competenţei culturale. Forme şi modalităţi. Reuşite şi limite), ediţia a VIII-a, Cluj-Napoca, cu posterul Aspecte ale fantasticului în nuvela românească. 17-18 nov 2007, Simpozionul de didactica limbii şi literaturii române „Studiul de caz”, Timişoara, organizat de ANPRO, filiala Timiş,  ISJ Timiş, CCD Timiş, cu lucrarea Studiul de caz – perspectivă croscurriculară. 8-10 noiembrie 2007, Proiectul transfrontalier, etapa a doua, Predarea limbii şi literaturii române la standarde europene de calitate, Miercurea Ciuc şi Gheorgheni, organizat de MECT şi ISJ Harghita. 17-20 mai 2007, Sesiunea de comunicări ştiinţifice din cadrul Festivalului National „Romul Ladea”, Cluj-Napoca, cu lucrarea Visul în contextul literaturii. Ipostaze interpretative în Nopţile de Sânziene de Mihail Sadoveanu. 17-19 nov. 2006, Simpozionul Naţional de Didactică a Limbii şi literaturii române (Valori fomaive acronice şi sincronice în lteratura pentru copii şi tineri), ediţia a VII-a, Cluj-Napoca, cu posterul Cărţi în lectura autorilor si un Atelier de scriere, în colaborare cu Maria Vaida.  28 octombrie 2006, Sesiunea Aniversară de Comunicări Ştiinţifice „Strategii de învăţare şi standarde de competenţă profesională”, Bacău, Organizată de Universitatea din Bacău şi DPPD Bacău, cu lucrările Comprehensiunea dramaticului prin jocul de rol şi Gestionarea resurselor umane în şcoli. 17-18 nov. 2006, a II-a Conferinţă Naţională de Educaţia Adulţilor: „Formatoul pentru Adulţi: statu, roluri, competenţe, provocări”, organizată de Institutul Român de Educaţie a Adulţilor din Timişoara, Universitatea de Vest din timişoara, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, Bucureşti, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. 18-20 nov. 2005, Simpozionul Naţional de Didactică a Limbii şi literaturii române (Lectura. Repere de interpretare,), ediţia a VI-a, Cluj-Napoca, cu atelierul intitulat Şedinţă de redacţie. 29-30 aprilie 2006, Conferinţa Naţională „Gândirea citică şi societatea cunoaşterii”, Reşiţa, organizată de ISJ Caraş-Severin, CCD Caraş-Severin şi ALSDGC, cu lucrarea Jocul de rol şi comprehensiunea dramaticului. 13-14 mai 2006, Simpozionul naţional de didactica limbii şi literaturii române „Pro Rhetorica”, Timişoara, organizat de ANPRO, filiala Timiş, Universitatea de Vest Timişoara, ISJ Timiş, CCD Timiş, cu lucrarea Cum construim un text argumentativ. 3-5 dec. 2004, Simpozionul Naţional de Didactică a Limbii şi literaturii române (Lectura. Repere de interpretare,), ediţia a V-a, Cluj-Napoca, cu atelierul intitulat Dezvoltarea competenţelor de gândire critică în lectura de plăcere, în echipă cu Marinela Marc 1-7 august 2004, My Maramureş – Etnodesign Experiment Extramedial, Şurdeşti, Maramureş, organizat de Fundaţia Social Culturală pentru Democraţie „identitate, unitate, generozitate, acţiune, Baia Mare în parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici din România, prin proiectul finanţat de Pro Helveţia Bucureşti, manager proiect Georgeta Iuga.  Regional 10-14 iunie 2008, Şcoala de vară „Modernism şi conservatorism în didactica disciplinelor socio-umane” organizată de  Catedra de Didactica Ştiinţelor socio-umane UBB Cluj-Napoca şi Institutul de Pregătire Didactică, cu lucrarea Cum construim un text argumentativ. 21 mai 2008, Şcoala de vară „Valori şi perspective în psihopedagogia şi didactica universitară”, Cluj-Napoca,  organizată de Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei a UBB Cluj-Napoca, în colaborare cu Institutul de Pregătire Didactică, Centrul de Cercetare şi Inovaţie în Curriculum. 

î9 decembrie 2006, Simpozionul Judeţean Preuniversitaria, secţiunea Curriculum şi evaluare, organizat de CCD Cluj, cu lucrarea Comprehensiunea dramaticului prin jocul de rol.

 

29-30 aprilie 2006, Simpozionul Didactica International, secţiunea Limba şi literatura română, cu prezentarea Diversitate etnoculturală în romanul de analiză psihologică „Pădurea Spânzuraţilor”, Crivaia, organizată de ISJ Caraş-Severin şi CCD Caraş-Severin.

 14 mai 2005, Sesiunea de comunicări cu tema Auxiliare curriculare şi portofolii ale elevilor, organizată de Grup Şcolar Material Rulant Unirea cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean şi a Casei Corpului Didactic, Cluj, cu portofoliul intitulat Nuvela românească fantastică (impreuna cu elevele Daniela Bota, Iulia Coşa şi Adela Sime) 
Publications: 

Volumes:

Provincia 2000-2002. Indice bibliografic, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003.Viaţa prin lectură, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, Colecţia Ştiinţele educaţiei, 2005 Collective volumes:

***, Book of abstracts, 15th European Conference on Reading, Berlin, 2007, p. 9; ***, Reading AdVentures. Perspectives on Reading and the Culture of the Book, Abstracts, Jerulasem, 2007; Alina Pamfil, Monica Onojescu (coord.), Valori formative acronice şi contemporane în literatura pentru copii şi tineret, Casa Cărţii de Ştinţă, Cluj-Napoca, articolul Cărţi în lectura autorilor – program de lecturi publice, pp. 290-294; Monica Onojescu, (coord.), Lecturiada, vol.2, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007, articolele Elevi – redactori şi „consilieri de lectură, Lecturi publice la Cercul „Viaţa prin lectură”, pp. 177-180, pp. 189-192; ***, International Conference of PHD Students Book, Innovation and Technology Transfer Center, Miskolkc, Ungaria, 2007, articolul Summer Solstice in Mircea Eliade’s Forbbiden Forest; ***, Medalion Blaga, VI, tom 1 – literatură, Societatea Culturală „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, 2006, articolul „Lucian Blaga - lecturi inocente”,pp. 195-199. Doina Giurgea (coord.), Ghid metodologic pentru disciplinele opţionale, D&G Editur, Bucureşti, 2006, articolul Viaţa pin lectură, pp. 139-142; Monica Onojescu, (coord.), Text literar şi contexte, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006, articolul Şedinţă de redacţie, pp. 283-286; Monica Onojescu, (coord.), Lecturiada. Cercurile de lectură, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005, articolul „Pro Lectura” sau cum citim critic de plăcere, pp. 172-185; ***, Auxiliare curriculare şi portofolii ale elevilor, Editura Casei Corpului Didactic Cluj, 2005, articolul Nuvela românească fantastică, pp. 33-34; Alina Pamfil, Monica Onojescu (coord.),  Lectura. Repere actuale, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005, articolul în colaborare cu Marinela Marc Dezvoltarea competenţelor de gândire critică în lectura de plăcere, pp.175-177.; Medalion Blaga, V, tom 1 – literatură, Societatea Culturală „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, 2005, articolul „Gândire mitică şi magică” în textul literar. Ipostaze interpretative în Nopţile de Sânziene, pp. 21-31.; ***, Medalion Blaga, IV, Societatea Culturală „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, 2004, articolul Mitul în perspectivă blagiană, pp. 221-232; ***, International Conference of PHD Students Book, Innovation and Technology Transfer Center, Miskolkc, Ungaria, 2005, articolul Myth – Theoretical Statements Used in Critical Approaches of Literature; ***, International Conference of PHD Students Book, Innovation and Technology Transfer Center, Miskolkc, Ungaria, 2005, articolul Critical Thinking in Developing Reading Skills; Alina Pamfil, Monica Onojescu (coord.), Literar/Nonliterar. Comprehensiune. Interpretare. Comunicare, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004, articolul Faptul de viaţă; ***, International Conference of PHD Students Book, Innovation and Technology Transfer Center, Miskolkc, Ungaria, 2003, articolul The Symbollisme of Summer Solstice in Literature,  Ioana Bot (coord.), Mihai Eminescu. Istoria şi anatomia unui mit cultural, articolul Arhitecturi ale unui profil eminescian (Mircea Eliade, Ioan Petru Culianu), 2001.

 

Articles in cultural magazines: Echinox, Tribuna, Steaua, Caietele tranziţiei, Contemporanul, Perspective, Limbă şi literatură, Studia, Pro Lectura, Cercuri de lectura.