professor Oksana Weretiuk doctor

Title prefix: 
professor
First name: 
Oksana
Family name: 
Weretiuk
Title postfix: 
doctor
Country: 
Poland
Institution: 
Rzeszow University
Department: 
Philology Faculty
Title: 
mrs
Short description: 

specialist of Slav literatures: comparative literature; contemporary Polish, Ukrainian, Czech, English literatures.


Ph.D. 1991 Lviv University

dr hab, Associate Profesor 2001; Warsaw University

Professor’s title – 2005 - professor of comparative literature and literature theory

Full professor 2008, Rzeszów University, comparative literature


Areas of Specialisation: comparative methodology; comparative study of Slav literatures, confrontation of Slav literatures with literatures of English-speaking countries; literatures of borderlands; cultural identity; imagology, problems of literary reception and literary translation.

 

Languages: 
Ukrainian, Polish, Russian, English, Czech
Teaching areas: 
comparative literature
literature theory
Polish literature of XX century
European literatures of XX century

 

 

Research areas: 
literatures of borderlands; cultural identity; literature of ethnic minorities; imagology, problems of literary reception and literary translation
Wlodzimierz Odojewski, Leopold Buczkowski, Andrzej Kusniewicz, Manuela Gretkowska, Janusz Szuber, Juliusz Slowacki, Karol Wojtyla; Beata Obertynska, Ulian Tuwim, Bruno Schulz, Stanislaw Vincenz etc.
Ulas Samczuk, Iryna Wil'de, Roman Andriyashyk, Wolodymyr Dibrova, Yuri Andrukhovych, Vasyl Makhno, Ivan Franko;
Milan Kundera. Jiri Taufer;
Angela Carter, John Fowles

 

Conferences: 
 The most important sessions in recent years:

The World of Bruno Schulz/ Bruno Schulz and the World: Influences, Similarities, Reception. Leuven, 25-26 May 2007, “The Ukrainian Reception of Bruno Schulz’s writings: Paradox or Regularity?

IV Kongres Polonistyki Zagranicznej "Polonistyka bez granic". Kraków, 2008 roku, referat tp „Plusy i minusy ukraińskich przekładów współczesnej poezji polskiej za ostatnie 7 lat ”.

V Kongres MAU. Czerniowcy (Ukraina), 24-29.08.02. Referat: Komparatystyka w epoce postmodernizmu
IV Kongres MAU, Doneck, Ukraina, 28-30 czerwca 2005; temat referatu: „Bilingwizm i problemy ustalenia tożsamości etnicznej literatury”

XII International Congress of Specialists in Slav Literatures and Languages, Cracow 1998

  Karol Wojtyła - poeta, Warszawa 20-23 października 2005 r.; temat referatu: „Drugie płuco (o recepcji poezji Karola Wojtyły na Ukrainie – lektura, tłumaczenie)”
Literatura wobec mniejszości etnicznych i narodowych, Bielsko-Biała, 20-21.11.08, referat na obradach plenarnych tp „Between and Betwixt (literatura mniejszości-literatura większości)”

Dialog pogranicza kulturowego (odrębność-wymiana-przenikanie), 8-9.10.2008, Rzeszów, referat tp. „Kategoria pogranicza i jego galicyjskie kody”

Publications: 
The most important publications:
1.Wizja Ukrainy we współczesnej powieści polskiej i ukraińskiej (L. Buczkowski, A. Kuśniewicz, W. Odojewski, U. Samczuk, I. Wilde, R. Andrijaszyk), Warszawa 1998, 297 s.
2.Українське літературне життя у міжвоєнній Польщі (Видання. Постаті. Українсько-польські літературні контакти), Тернопіль 2001, 126 s.
4.Prawda i legenda o Polsce w życiu i twórczości Ułasa Samczuka. "Przegląd Humanistyczny" 2002, nr 
5.Ukraina Stanisława Vincenza [w:] Dialog. Komparatystyka. Literatura, Warszawa 2002.
5.Wchodzimy, wracamy czy wyrzekamy się Zachodu? (Kundera, Gretkowska, Dibrowa), "Akcent", 2003, nr 4, s. 69-79.
6.Zmiana form czasowo-osobowych a perspektywa narracyjna w sztuce opowiadania, [w:] Punkt widzenia w tekście i w dyskursie, Lublin 2004.
7.„Drugie płuco” (o recepcji poezji Karola Wojtyły na Ukrainie – lektura, tłumaczenie)” [w:] Karol Wojtyła – poeta, Warszawa, 2006,
9.Tożsamość literatury narodowej w epoce globalizacji [w:] Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, Poznań 2007.
10.Komparatystyczne pułapki czyhające na tłumacza [w:] Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej, Szczecin 2007.
10. The Ukrainian Reception of Bruno Schulz’s Writings: Paradox or Norm?, [w:] (Un)masking Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations ed. Kris van Heuckelom, Dieter de Bruyn, Rodopi 2009, s. 349-361.