Dr. Sorina Dora Simion

Title prefix: 
Dr.
First name: 
Sorina Dora
Family name: 
Simion
Country: 
Romania
Institution: 
Colegiul national "I. C. Bratianu", Pitesti
Department: 
Rumano
Languages: 
rumano, español, francés
Teaching areas: 

 Literatura rumana, Lengua española, Civilización española e hispanoaméricana


 

Research areas: 

Literatura, Lingüística, Retórica 

Conferences: 

 

“Lenguas y culturas romances en las novelas de Enrique Vila-Matas”, Colocviul internaţional Comunicare şi Cultură în Romania Europeană, Universitatea de Vest din Timişoara, Timişoara, 15 - 16 iunie 2012. 

“Esquemas del imaginario en la novela Hijos sin hijos de Enrique Vila-Matas, Conferinţa internaţională anuală Limbă şi literatură – Repere identitare în context european,  Universitatea din Piteşti, Piteşti, 8 - 10 iunie 2012.

“El viaje en las novelas de Enrique Vila-Matas”, Conferinţa internaţională Crossing Boundaries in Culture and Communication - Journeys from Europe to Other Continents and Back (Noi orizonturi în cultură şi comunicare - Călătorii din Europa către alte continente şi înapoi), Universitatea Româno-Americană, Bucureşti, 11 - 12 mai 2012.

“Metáforas cronotópicas en las novelas de Enrique Vila-Matas”,  Conferinţa internaţională Limbă şi literatură. Repere identitare în context european, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litere, Piteşti, 17 - 19 iunie 2011.

 “Análisis retórico-general de los textos narrrativos”, Colocviul intenaţional Reprezentări ale limbii în lingvistica actuală, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, Bucureşti, 28 mai 2011.

 Mundos posibles”, Colocviul naţional Al IV-lea colocviu al anului al III-lea, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, Bucureşti, 29 ianuarie 2011.

La fluidez genérica y estructural en las novelas de Enrique Vila-Matas”, Simpozion internaţional Nuevos horizontes en cultura y comunicación, Universitatea Româno-Americană Bucureşti, Bucureşti, 26 - 27 noiembrie 2010.

Percepción de la interculturalidad en la obra vila-matiana”, Simpozion internaţional TID 2010 Alicante, Universidad de Alicante, Alicante, Spania, 4 - 6 noiembrie 2010.

Ecos de la cultura clásica en la narrativa de Enrique Vila-Matas”, Colocviul internaţional Receptarea  antichităţii greco-latine  în  culturile  europene, Ediţia a IV-a, Universitatea din Craiova, Craiova, 22 - 23 octombrie 2010.

“La retórica del discurso en la obra de Lope de Vega - El prodigioso príncipe transilvano”, Congresul internaţional Imagen y  poder político en el Siglo de Oro: la dimensión festiva europea entre representación e instrumentalización, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române, Muzeul Brukental şi Universitatea din Burgos, Craiova, 21 - 23 octombrie 2010.

Atlantida în proza vila-matiană”, Colocviu internaţional Locus in fabula, Societatea Română de Studii Clasice, Catedra de Filologie Clasică şi Institutul de Studii Clasice din cadrul Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 27 - 28 septembrie 2010.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare din străinătate, Rezidenţialele interdisciplinare de vară – bilanţ de etapă în pregătirea doctorală: evaluare – autoevaluare – perspective, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, 27 septembrie 2010.

Esquemas lingüístico-materiales del texto literario y pulsiones imaginarias”, Colocviul internaţional  Cercetarea lingvistică actuală: concepte, demersuri, subdomenii de aplicaţie, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, 2 iulie 2010.

La voz del otro en Una casa para siempre por Enrique Vila-Matas”, Sesiune internaţională de comunicări El otro - lo otro - la otredad, Universitatea “Comenius” Bratislava,  Bratislava, 21 – 23 octombrie 2009.

“Analiza textului narativ”, Colocviul internaţional Modele teoretice în cercetarea lingvistică actuală, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, 7 iunie 2009.

Enrique Vila-Matas y la búsqueda en Una casa para siempre”, Sesiune internaţională de comunicări Limbă şi literatură. Repere identitare în context european, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litere, Piteşti, 5 iunie 2009.

“El tiempo en la novela de Enrique Vila-Matas”, Colocviul naţional Timpul – axe de interpretare, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, 25 aprilie 2009.

Participări la sesiunile de comunicări judeţene şi naţionale metodico-ştiintifice ale profesorilor:

“Vânătoare cu şoimi de Ştefan Augustin Doinaş”; „Poezia lui Ion Barbu”; „Analize pe text”; „Rondelurile lui Macedonski”.

Rondelurile lui Al. Macedonski”, Sesiune internaţională, Universitatea Piteşti, mai 2001.

“Craii de Curtea-Veche şi Principele”, Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1982.

„Masca şi dublul în proza eminesciană”, Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice ale studenţilor  „Mihai Eminescu”, Iaşi, 1981.

„Laurenţiu Fulga”, Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, Sibiu, 1981.

Publications: 

 

MANUALE:

 (co-autor) Simion,Sorina şi Toader,  Simona - LIMBA SPANIOLĂ, clasa a X-a – limba modernă I, Bucureşti, Editura Logos, 2006, manual aprobat cu Ordinul M.Ed.C. nr. 3463, art. 2 din 22.03. 2006, ISBN 978-973-8131-39-2.

CĂRŢI:

 (autor) Simion, Sorina Dora – La retórica del discurso en la obra de Enrique Vila-Matas, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2012, ISBN 978-606-16-0131-8.

STUDII /ARTICOLE:

“Historia e historias en la novela Hijos sin hijos de Enrique Vila-Matas”, en Tonos Digital - Revista Electrónica de Estudios Filológicos, www.um.es/tonosdigital/, No. 23, iulie 2012, Sección Estudios, ISSN 1577-6921.

Dublinesca, de Enrique Vila-Matas”, în Analele Universitatii de Vest din Timişoara, Seria Ştiinţe filologice, Vol. XLIX, Timişoara, Editura UTV, 2011, pp. 127-134. ISSN 1224-967X.

“El shandysmo en Historia abreviada de la literatura portátil de Enrique Vila-Matas”, în Lengua, cultura e identidad románicas, coordonator Coman Lupu, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, pp. 147-158, ISBN 978-606-16-0003-8.

“Ecouri ale miturilor antice în proza lui Enrique Vila-Matas”, în Antichitatea clasică şi noi, volum editat de Dana Dinu, Ilona Duţă, Mădălina Streche, Craiova, Editura Universitaria Craiova, 2011, pp. 261-271, ISBN 978-606-14-0189-5.

“La fluidez genérica y estructural en las novelas de Enrique Vila-Matas”, în Crossing Boundaries in Culture and Communication, Vol. 2, No. 2, Bucureşti, Editura Universitară, Universitatea Româno-Americană, 2011, pp. 133-145, ISSN-L= 2248-2202 .

“Metáforas cronotópicas en las novelas de Enrique Vila-Matas”, în Limbă şi literatură. Repere identitare în context european, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti, 2011, pp. 546-557, ISSN 1843-1577.

La voz del otro en Una casa para siempre por Enrique Vila-Matas”, în Philologia XXI. Supplementum I. EL OTRO - LO OTRO - LA OTREDAD, Bratislava, Universitatea Comenius Bratislava, 2011, pp. 256-255, ISBN 978-80-223-3016-9.

“Análisis del texto narrativo”, în De la linguistique a la didactique des langues: Le problème des modèles linguistiques, Pitesti, Paralela 45, 2011, pp. 85-86, ISBN 978-973-47-1257-1.

“El tiempo en la novela de Enrique Vila-Matas”, în Regards croisés sur le TEMPS, coordonatori: Alexandra Cuniţă, Flavia Florea, Marina-Oltea Păunescu, Bucureşti, Editura Paralela 45, Piteşti, 2011, pp. 110-119, ISBN 978-973-47-1255-7.

“Impostura y literatura en la novela vila-matiana Exploradores del abismo”, în Studii şi cercetări filologice, Seria limbi romanice, Nr. 8, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti, 2010, pp. 84-90, ISSN 1843-3979.

“Enrique Vila-Matas y la búsqueda en Una casa para siempre”, în Limbă şi literatură. Repere identitare în context european, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti, 2009, pp. 385-391, ISSN 1843-1577.

„Receptarea operei lui Mihai Eminescu de către tinerii de ieri şi de azi”, în Revista Catedrei de limba şi literatura română a Colegiului Naţional “I. C. Brătianu” Piteşti, Nr. 1, 15 decembrie – 15 ianuarie, Piteşti, Editura Zodia fecioarei, 2004, pp. 3-4,  ISSN 1841-1177.

„Istoria muzicalizării poeziei – Excelsior. O viziune asupra poeziei macedonskiene”, în Revista Catedrei de limba şi literatura română a Colegiului Naţional “I. C. Brătianu” Piteşti, Nr. 2, Piteşti, Editura Zodia fecioarei, mai 2004, pp. 6-9, ISSN 1841-1177.

„Unităţi naratologice în romanul Pădurea spânzuraţilor”, în Buletin de informare ştiintifică şi didactică, Piteşti, 1986.

„Sensul morţii imperfecte”, în Buletin de informare ştiintifică şi didactică, Piteşti, 1986.

„Privind cum plouă în Macondo”, în Revista Tribuna, Cluj-Napoca, 1980.

„Laurenţiu Fulga, sau când Demonicul şi Divinul distrug omul”, în Revista Tribuna, Cluj-Napoca, 1980.

TRADUCERI:

Poezii de G. Bacovia în limba spaniolă  (Paisaje, Despacio, Pulvis, Crepúsculo de invierno, Crepúsculo), în Revista Catedrei de limba şi literatura română a Colegiului Naţional “I. C. Brătianu” Piteşti, Nr. 2, Piteşti, Editura Zodia fecioarei, mai 2004, pp. 22-23,  ISSN 1841-1177.

Eminescu în limba spaniolă  (Dos astros, Réplicas, Kamadeva, Por más que habléis finjo no oír), în Revista Catedrei de limba şi literatura română a Colegiului Naţional “I. C. Brătianu” Piteşti, Nr. 1, 15 decembrie – 15 ianuarie, Piteşti, Editura Zodia fecioarei, 2004, pp. 32-33, ISSN 1841-1177.

Traduceri din lirica latino-americană, în Revista Tribuna,  Cluj-Napoca, 1980.

v  SORIN