nele bemong

Profile

Title prefix: 
Dr.
First name: 
Nele
Family name: 
Bemong
Country: 
Belgium
Institution: 
K.U.Leuven
Department: 
Literature
Title: 
Postdoctoral Fellow of the Research Foundation - Flanders (FWO)
Short description: 

Nele Bemong, PhD, is a postdoctoral fellow of the Research Foundation Flanders (FWO) at the K.U.Leuven (Belgium). She obtained her Ph.D. degree with a dissertation on the Forms and Functions of the Belgian Historical Novel (1830-1850). Poetological, Chronotopical and Narratological Aspects of a Genre (Leuven, 2007). She is the General Coordinator of the REELC/ENCLS (2009-11).

Languages: 
Dutch, English, French, German, Spanish
Teaching areas: 

Nineteenth-century literature, in particular Belgian (both Flemish and Franco-Belgian) and Dutch literature; the historical novel; literary theory; twentieth-century Dutch literature (BA and MA levels)

Research areas: 

Nineteenth-century literature, in particular Belgian (both Flemish and Franco-Belgian) and Dutch literature; literature and history; the historical novel; discourse analysis (in particular with regard to nationalistic discourses); study of poetics; reception study; chronotope theory; narratological and chronotopical textual analyses; polysystem theory

Functions

General Coordinator of the REELC/ENCLS, 2009-11.

Executive committee of the REELC/ENCLS, 2007-09.

Qualifications

2007 PhD, Catholic University of Leuven (Germanic Languages)

2001 Master in Germanic Languages, Catholic University of Leuven, summa cum laude

1999 Bachelor in Germanic Languages, Catholic University of Leuven, magna cum laude

Scholarships & Awards

2007-2010 Postdoctoral fellowship of the Research Foundation - Flanders

2003-2007 Ph.D. fellowship of the Research Foundation - Flanders (FWO)

2002-2003 Research Grant of the Special Research Foundation of the Catholic University of Leuven

2010 Burgen Scholarship Award of the Academia Europaea

2002 Award from the Royal Academy for Dutch Language and Literary Studies (the Centre for Text Edition and the Study of Source Material) for my master thesis on the 1925 correspondence between Stijn Streuvels and his publisher Joris Lannoo.

Conferences: 

Conference organisation

2009 'Naties in een spanningsveld. Tegenstrijdige bewegingen in de processen van identiteitsvorming in de negentiende-eeuwse lage landen'. Antwerp, AMVC-Letterenhuis, 13-14 February.

2008 'Bakhtin's Theory of the Literary Chronotope. Reflections, Applications, Perspectives'. Leuven & Ghent University, 27-28 June.

2006 Hermes International Seminar "'Re-Thinking Europe'. Literatures and Literary Histories as Media of (Trans)National Identities and Collective Memories". Leuven University, 17-23 June.

Publications: 

2010 (co-ed.), Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 2 (2010). Theme-issue as Festschrift for Piet Couttenier. Nele Bemong & Marcel de Smedt (eds.) (forthcoming).

2010, 'De schaduwzijde van de vooruitgang in Nederlandstalige typebeschrijvingen', in: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 2 (2010), p. 27-51 (forthcoming).

2010 'Inleiding', in: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120 (2010), 2, p. 3-6 (forthcoming).

2010 (with Mary Kemperink, Marita Mathijsen & Tom Sintobin), 'Het spanningsveld van het nationale denken. Ter inleiding', in: Nele Bemong, Mary Kemperink, Marita Mathijsen & Tom Sintobin (eds.), Naties in een spanningsveld. Tegenstrijdige bewegingen in de processen van identiteitsvorming in de negentiende-eeuwse lage landen. Hilversum, Verloren, 2010, p. 7-13 (forthcoming).

 

2010 (co-ed.) Naties in een spanningsveld. Tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland. Nele Bemong, Mary Kemperink, Marita Mathijsen & Tom Sintobin (eds.). Hilversum: Verloren. (forthcoming)

2010 (co-ed.) Bakhtin’s Theory of the Literary Chronotope: Reflections, Applications, Perspectives. Nele Bemong, Pieter Borghart, Michel de Dobbeleer, Kristoffel Demoen, Koen de Temmerman & Bart Keunen (eds.). Gent: Academia Press

2010 (with Pieter Borghart) ‘Bakhtin's Theory of the Literary Chronotope: Reflections, Applications, Perspectives’, in: Nele Bemong, Pieter Borghart, Michel de Dobbeleer, Kristoffel Demoen, Koen de Temmerman & Bart Keunen (eds.), Bakhtin’s Theory of the Literary Chronotope: Reflections, Applications, Perspectives. Gent: Academia Press, pp. 3-16.

2010 ‘Internal Chronotopic Genre Structures: The 19th Century Historical Novel in the Context of the Belgian Literary Polysystem’, in: Nele Bemong, Pieter Borghart, Michel de Dobbeleer, Kristoffel Demoen, Koen de Temmerman & Bart Keunen (eds.), Bakhtin’s Theory of the Literary Chronotope: Reflections, Applications, Perspectives. Gent: Academia Press, p. 159-178.

2010 'Intersystemische relaties tussen historische romans en de orale verhaalcultuur: de rol van motief-chronotopen', in: Spiegel der Letteren, 52.1, pp. 31-56.

2010 '"Schryver van" of burgerman? Het afficheren van cultureel en sociaal kapitaal in Vlaamse negentiende-eeuwse romans', in: Nederlandse Letterkunde 15.1, pp. 29-52.

2010 'An der Schwelle zur Autonomie. Die Profilierung flämischer historischer Romanciers im 19. Jahrhundert', in: Herbert Van Uffelen, Dirk de Geest, Susan Mahmody & Pieter Verstraeten (eds.), An der Schwelle. 'Eigen' und 'fremd' in der niederländischen Literatur.
Wien: Praesens Verlag, pp. 41-59. (Wiener Schriften zur niederländischen Sprache und Kultur, 6).

2009 ‘“Niettegenstaende de ontellyke legenden”: Nationalisme en literaire vernieuwing in Genoveva van Brabant-bewerkingen’, in: Valerie Rousseau, Ben Van Humbeeck & Cin Windey (eds.), Vechten met de engel. Herschrijven in Vlaamse en Nederlandstalige literatuur. Leuven, Garant, pp. 17-35 (Literatuur in veelvoud, 22).

2009 ‘Alessandro Manzoni and the Historical Novel in the Low Countries: Influence and Reception of a European Icon in the Genre’, in: Salvatore Bancheri (ed.), Manzoni and the Historical Novel / Manzoni e il romanzo storico. New York - Ottawa - Toronto: Legas Publishing, pp. 131-150.

2009 ‘Genoveva van Brabant in de Nederlandse letteren, en de unieke rol van volksboeken in de negentiende eeuw’, in: Zacht Lawijd 8.1, pp. 40-69.

2008 ‘Bouwstenen voor een natie in de steigers. De mise-en-scène van het verleden in P.J. Heuvelmans’ De twee reizigers (1843)’, in: Spiegel der Letteren, 50.3, pp. 269-95.

2008 ‘Forms and Functions of the Belgian Historical Novel in the First Two Decades after Belgian Independence”’ in: Gašper Troha, Vanesa Matajc & Gregor Pompe (eds.), History and its Literary Genres. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, pp. 115-127.

2008 ‘“Vader, ik zal uw knaapje zijn.” Genoveva van Brabants omgang met haar symbolische tekort’, in: Tom Sintobin & Marcel de Smedt (eds.), 'Een wijf is een wijf.' Mannen en vrouwen bij Stijn Streuvels. Jaarboek XIII van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt: Lannoo, pp. 93-117.

2008 Nele Bemong, Mirjam Truwant & Pieter Vermeulen, ‘Introduction: Europe, in Comparison’, in: Re-Thinking Europe. Literature and (Trans)National Identity. Nele Bemong, Mirjam Truwant & Pieter Vermeulen (eds.). Amsterdam - New York: Rodopi, Textxet: Studies in Comparative Literature 55, pp. 7-18.

2008 (co-ed.) Re-Thinking Europe. Literature and (Trans)National Identity. Nele Bemong, Mirjam Truwant & Pieter Vermeulen (eds.). Amsterdam - New York: Rodopi, Textxet: Studies in Comparative Literature 55.

2007 ‘Op zoek naar een romaneske uitdrukking van de Belgische nationale identiteit. Avontuurlijke en idyllische chronotopen in de historische roman’, in: Vandevoorde, Hans & Bart Vervaeck (eds.), ALW-Cahier ‘Literatuur en geschiedenis’, 27, pp. 133-146.

2006 ‘Chronotopes in the 19th-century Belgian Historical Novel: the Case of Joseph Ronsse’s Arnold van Schoorisse’, in: Dutch Crossing. A Journal of Low Countries Studies, 30.2, pp. 276-294.

2006 ‘Een pasgeboren staat, of een recentelijk ontwaakte natie? De historische roman als vormgever van het collectieve Belgische geheugen’, in: Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 59, pp. 5-22.

2006 ‘"En Toch, Wat is Eigentlyk het Historieke Roman?” The Emergence of the Historical Novel as a Distinct Genre in Belgium in the 1830s and 1840s’, in: Historicising the Historical Novel. Theme-issue of Working Papers on the Web, 9. http://extra.shu.ac.uk/wpw/historicising/Bemong.htm .

2006 ‘“J’ai fait un livre dont l’exécution répond mal aux règles que j’ai conçues.” Vroeg-negentiende-eeuwse Belgische historische romanciers tussen een romantisch vrijheidsverlangen en de voorschriften van het genre’, in: De Negentiende Eeuw, 30.2, pp. 79-92.

2006 ‘A State Just out of the Cradle, but with Age-old Recollections. The Memory-shaping Function of the Belgian Historical Novel’, in: Nünning, Ansgar, Gymnich, Marion & Roy Sommer (eds.), Literature and Memory. Theoretical Paradigms – Genres – Functions. Tübingen: Narr Francke - Attempto Verlag, pp. 112-127.

2004 ‘Nulla fides Gallis. De Belgische historische roman als medicijn tegen de Franse pest’, in: De Bont, Raf & Tom Verschaffel (eds.), Het Verderf van Parijs. Leuven: Universitaire Pers, pp. 223-241, 312-314.

2003 ‘Exploration # 6: The Uncanny in Mark Z. Danielewski's House of Leaves’, in: Image and Narrative. Issue 5. The Uncanny. Guest Editor: Anneleen Masschelein. http://www.imageandnarrative.be/uncanny/nelebemong.htm.

2002 ‘Jos de Swerts, Godelieve Vandenbulcke en Aloïs Walgrave in de briefwisseling Stijn Streuvels - Joris Lannoo (1925)’, in: 'Ik was een versnoekte kwâjongen in mijn tijd'. Streuvels' debuutbundel Lenteleven. Jaarboek VII van het Stijn Streuvels Genootschap. Marcel de Smedt (ed.). Tielt: Lannoo, pp. 299-328.

 

Book reviews

2009 'Heldendom: een plooibaar verschijnsel. Over: Lotte Jensen, De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw', in: Spiegel der Letteren, 51.4, pp. 514-518.

2007 'Democratiseringen in de leescultuur, of: twee eeuwen boekgeschiedenis in een notendop. Over: Adriaan van der Weel, Onbehagen in de schriftcultuur. Leesrevoluties in de negentiende en twintigste eeuw', in: Spiegel der Letteren, 49.4, pp. 485-488.

2004 ‘De leeuw van Vlaanderen herlezen? Over: Edward Vanhoutte (red.), De ene leeuw is de andere niet. Zeven maal De Leeuw van Vlaenderen herlezen’, in: Spiegel der Letteren, 46.1, pp. 102-103.


History

Member for
9 years 25 weeks